Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo

Camilo Gonsar
Autor/a
Xosé Luís Franco Grande
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Camilo González Suárez-Llanos e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Franco Grande.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 14 de decembro de 2002 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos documentos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-34-6
Número de depósito legal (17)
VG. 1033-2002
Data de publicación (01)
2002