Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir

Bachiller Olea
Autor/a
José Luís Pensado
Editor/a literario/a
Dieter Messner
Editor/a literario/a

Sinopse

José Luis Pensado deixounos á súa morte un texto manuscrito no que se analiza o primeiro vocabulario galego-castelán conservado, o Vocabulario del Bachiller Olea. Este estudo sae agora á luz, in memoriam do gran investigador ao que tanto debe a filoloxía galega.

O primeiro estudo do famoso vocabulario foi realizado por Xosé Filgueira Valverde en 1947, ao que alude José Luis Pensado ao comezo do seu "Estudio lingüístico". Este texto consta de tres partes: a primeira unha lista de 156 palabras, a maior parte delas acompañadas por vizosos comentarios paleográficos. Segue unha segunda parte baixo o título "Estudio lingüístico", no que, despois dalgunhas "Consideraciones generales", José Luis Pensado analiza "El concepto de lo Gallego en el Bachiller Olea" e "El sistema grafemático del texto". Na terceira parte, baixo o título de "El léxico", recóllense comentarios pormenorizados de cada entrada ata o número 72 (Debodo a Deus). Todo o texto constitúe un expoñente máis da ampla erudición do falecido filólogo. A partir da entrada 73 (Dependurado) os comentarios abrévianse e aparecen en menor contía as citas tomadas das moitísimas fontes consultadas coas que José Luis Pensado documenta cada entrada, ata chegar ás últimas entradas do Vocabulario, nas que non aparece comentario algún.

Cuberta para Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-41-9
Número de depósito legal (17)
C. 1371-2003
Data de publicación (01)
2003