A Terra Chá: poesía e paisaxe

Manuel María Fernández Teixeiro
Autor/a
Xosé Luís Méndez Ferrín
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 15 de febreiro de 2003, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Manuel María Fernández Teixeiro e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Méndez Ferrín.

Cuberta para A Terra Chá: poesía e paisaxe
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-35-4
Número de depósito legal (17)
VG. 99-2003
Data de publicación (01)
2003