A Terra Chá: poesía e paisaxe

Manuel María Fernández Teixeiro
Autor/a
Xosé Luís Méndez Ferrín
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel María Fernández Teixeiro e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Méndez Ferrín.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 15 de febreiro de 2003 no Auditorio Municipal “Carmen Estévez” de Vilalba, capital da Terra Chá.

Cuberta para A Terra Chá: poesía e paisaxe
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-35-4
Número de depósito legal (17)
VG. 99-2003
Data de publicación (01)
2003