Variedade e diversidade da lingua: algunhas reflexións sobre cambio, variación e galego estándar

Rosario Álvarez Blanco
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísima señora dona Rosario Álvarez Blanco e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 6 de xuño de 2003 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Xeografía e Historia.

Cuberta para Variedade e diversidade da lingua: algunhas reflexións sobre cambio, variación e galego estándar
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-36-2
Número de depósito legal (17)
VG. 598-2003
Data de publicación (01)
2003