Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 18ª ed. revisada

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a

Sinopse

Nesta publicación a Real Academia Galega ofrécelles aos lectores o texto íntegro das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Trátase dun texto da autoría do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega, aprobado pola RAG en sesión plenaria do 12 de xullo do ano 2003.

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 18ª ed. revisada
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-51-6
Número de depósito legal (17)
VG. 1292-2003
Data de publicación (01)
2003