Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)

Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a
Manuel González González
Coordinador/a
Antón Santamarina
Coordinador/a

Sinopse

Despois de catorce anos de exposición pública, de estudo e de revisión, coidamos que chegou o momento de poñer o Volga ao dispor de todo o público. Esperamos e desexamos que sexa unha base sólida para o establecemento do léxico estándar do galego, ben entendido que nesta obra non está todo o léxico da nosa lingua: todas as palabras que están forman parte do galego, pero non todo o seu léxico está nesta obra. Unha das finalidades do Vocabulario ortográfico é precisamente a de poñer orde na profusión de variantes dialectais e ofrecer unha escolla que sirva para o establecemento desa koiné que é o modelo estándar dunha lingua.

Pode acceder á aplicación dixital desta obra na seguinte ligazón: https://academia.gal/recursos-volg

Cuberta para Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-43-5
Número de depósito legal (17)
C. 830-2004
Data de publicación (01)
2004