Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)

Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a
Manuel González González
Coordinador/a
Antón Santamarina
Coordinador/a

Sinopse

Cuberta para Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-43-5
Número de depósito legal (17)
C. 830-2004
Data de publicación (01)
2004