Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega

Real Academia Galega
Autor/a
Constantino García
Director/a
Manuel González González
Director/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

Os 25.000 artigos lexicográficos que compoñen esta obra que presentamos, ademais dunha ampla información semántica, gramatical e ata fonética, ofrecen unha novidade subliñable como é a recollida das locucións e frases feitas máis comúns no noso idioma. Sabido é que son estes modismos, intraducibles literalmente a outros idiomas, os que mellor caracterizan o discurso autóctono. A recuperación desta información, tan esquecida e acurrunchada polos falantes, será, sen dúbida, de grande utilidade no futuro.

Cuberta para Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega
Colección
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-95892-26-X
Número de depósito legal (17)
C. 0881-2004
Data de publicación (01)
2004