Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de Armenteira

Víctor F. Freixanes
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Víctor F. Freixanes e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 27 de febreiro de 2004 no paraninfo do Instituto Valle-Inclán de Pontevedra.

Cuberta para Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de Armenteira
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-52-4
Número de depósito legal (17)
VG. 146-2004
Data de publicación (01)
2004