Unha Provenza hispánica: a Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular

Giuseppe Tavani
Autor/a
Ramón Lorenzo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción como académico de honra polo excelentísimo señor don Giuseppe Tavani e resposta do excelentísimo señor don Ramón Lorenzo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 22 de maio de 2004 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Unha Provenza hispánica: a Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-53-2
Número de depósito legal (17)
VG. 468-2004
Data de publicación (01)
2004