A Academia no discurso exílico de Luís Seoane

Xosé Luís Axeitos
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 30 de outubro de 2004 no Pazo de Viturro, en Rianxiño (Rianxo).

Cuberta para A Academia no discurso exílico de Luís Seoane
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-54-0
Número de depósito legal (17)
VG. 984-2004
Data de publicación (01)
2004