Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña

José García Acuña
Autor/a
Félix Estrada Catoyra
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don José García Acuña e resposta do excelentísimo señor don Félix Estrada Catoyra.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 15 de novembro de 1932 no Salón de actos do Pazo Municipal da Coruña.

Título do discurso: Conquista y evangelización de la Nueva Galicia.

Cuberta para Discursos leídos en la recepción pública del señor D. José García Acuña

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1932