O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

Xosé Luís Franco Grande
Autor/a
Luz Pozo Garza
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Franco Grande e resposta da excelentísima señora dona Luz Pozo Garza.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 3 de xullo de 1998 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2005