Emilia Pardo Bazán: estado de la cuestión

Real Academia Galega
Editor/a
José Manuel González Herrán
Editor/a literario/a
Cristina Patiño Eirín
Editor/a literario/a
Ermitas Penas Varela
Editor/a literario/a

Sinopse

Simposio celebrado en A Coruña os días 2, 3 e 4 de xuño de 2004

Cuberta para Emilia Pardo Bazán: estado de la cuestión

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-61-3
Número de depósito legal (17)
C. 2213-2005
Data de publicación (01)
2005