Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá

Salvador García-Bodaño
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Salvador García-Bodaño e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 25 de novembro de 1992 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2005