La obra del doctor Juan Francisco de Castro Fernández en la cultura gallega del siglo XVIII: sus discursos críticos sobre las leyes

Antonio Gil Merino
Autor/a
Enrique Chao Espina
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Gil Merino e resposta do excelentísimo señor don Enrique Chao Espina.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 13 de decembro de 1975 no Pazo Municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para La obra del doctor Juan Francisco de Castro Fernández en la cultura gallega del siglo XVIII: sus discursos críticos sobre las leyes
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2005