Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 20ª ed.

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a

Sinopse

Texto íntegro das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobado pola RAG en sesión plenaria do 12 de xullo do ano 2003.

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 20ª ed.
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-51-6
Número de depósito legal (17)
VG. 186-2005
Data de publicación (01)
2005