Interpretación xeográfica da paixase compostelana

Francisco Xavier Río Barja
Autor/a
Antonio Fraguas Fraguas
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Francisco Xavier Río Barja e resposta do excelentísimo señor don Antonio Fraguas Fraguas.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 25 de xuño de 1983 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Interpretación xeográfica da paixase compostelana
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2005