Rosalía de Castro

Francisca Herrera Garrido
Autor/a
Antonio Couceiro Freijomil
Autor/a

Sinopse

Discurso de recepción da ilustrísima señora dona Francisca Herrera Garrido e resposta do excelentísimo señor don Antonio Couceiro Freijomil.

Dona Francisca Herrera faleceu sen poder dar lectura ao discurso de ingreso na RAG. Considérase igualmente Académica Numeraria. Tanto o discurso de ingreso como a contestación estaban preparados para a súa lectura. O mecanoscrito de Francisca Herrera e o manuscrito de Antonio Couceiro consérvanse no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Rosalía de Castro
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2006