Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo

Euloxio Rodríguez Ruibal
Autor/a
Xosé Luís Axeitos
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Euloxio Rodríguez Ruibal e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 24 de marzo de 2006 no Salón Nobre do Colexio Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela

Cuberta para Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-63-X
Número de depósito legal (17)
VG. 289-2006
Data de publicación (01)
2006