Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo

Euloxio Rodríguez Ruibal
Autor/a
Xosé Luís Axeitos
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 24 de marzo de 2006, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Euloxio Rodríguez Ruibal e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo.

Cuberta para Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-63-X
Número de depósito legal (17)
VG. 289-2006
Data de publicación (01)
2006