De Manuel María a Ferrín: a grande xeración

Darío Xohán Cabana
Autor/a
Xosé Luís Méndez Ferrín
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Darío Xohán Cabana Yanes e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Méndez Ferrín.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 22 de abril de 2006 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-65-6
Número de depósito legal (17)
VG. 372-2006
Data de publicación (01)
2006