Emilia Pardo Bazán: el periodismo

Real Academia Galega
Editor/a
José Manuel González Herrán
Editor/a literario/a
Cristina Patiño Eirín
Editor/a literario/a
Ermitas Penas Varela
Editor/a literario/a

Sinopse

III Simposio celebrado na Coruña o días 3, 4, 5, 6 e 7 de outubro de 2006

Cuberta para Emilia Pardo Bazán: el periodismo

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-69-4
Número de depósito legal (17)
C. 1301-2006
Data de publicación (01)
2007