Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega

Ramón Martínez López
Autor/a
Isidoro Millán González-Pardo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 22 de xaneiro de 1976, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Ramón Martínez López e resposta do excelentísimo señor don Isidoro Millán González-Pardo.

Cuberta para Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-68-7
Número de depósito legal (17)
VG. 277-2007
Data de publicación (01)
2007