Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega

Ramón Martínez López
Autor/a
Isidoro Millán González-Pardo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Martínez López e resposta do excelentísimo señor don Isidoro Millán González-Pardo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 22 de xaneiro de 1976 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela.

Tanto no discurso de ingreso de Ramón Martínez López como na contestación de Isidoro Millán González-Pardo respectáronse as grafías e puntuacións orixinais.

Cuberta para Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-68-7
Número de depósito legal (17)
VG. 277-2007
Data de publicación (01)
2007