Cantares e romances vellos prosificados

Xosé María Álvarez Blázquez
Autor/a
Fermín Bouza Brey
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé María Álvarez Blázquez e resposta do excelentísimo señor don Fermín Bouza Brey.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 28 de novembro de 1964 no salón de sesións da Real Academia Galega, no pazo do Concello da Coruña.

Cuberta para Cantares e romances vellos prosificados
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-70-X
Número de depósito legal (17)
VG. 26-2007
Data de publicación (01)
2008