A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández

Real Academia Galega
Editor/a
Consello da Cultura Galega
Editor/a
Universidade de Santiago de Compostela
Editor/a
Xosé Luís Axeitos
Editor/a literario/a
Emilio Grandío Seoane
Editor/a literario/a
Ramón Villares
Editor/a literario/a

Sinopse

O tránsito cara á situación da jubilatio dun profesor universitario aconsella facer un alto no camiño e convocar a colegas e discípulos a unha celebración algo especial. Non se trata de palabras e músicas que leve o vento, nin de fastos propios de “paraninfos”, senón de traballos e investigacións, cuxos contidos han de ficar para o porvir. Esta foi a idea que nos moveu para elaborar este libro-homenaxe ao profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández. A iniciativa foi ben doada, pola disposición que todos os participantes amosaron para contribuíren ao que se lles demandaba. E os resultados á vista están, neste volume que será por tempo punto de referencia para a historia da cultura galega, nomeadamente da súa época máis recente.

Pode solicitar un exemplar gratuíto da edición impresa desta obra (con gastos de envío) por correo electrónico.

 

Índice

Unha homenaxe debida

I. Historia política

 • “Todo por España y España para Dios”. A Bandera Legionaria Gallega de Falange Española na Guerra Civil
  Aurora Artiaga
 • O monterismo en Galicia
  Margarita Barral Martínez
 • “Escravo das miñas confidencias e apoio nas miñas necesidades...”. Contribución ao estudo da “Guerrilla do chao” no rural galego: a rede de enlaces do guerrilleiro Manuel Castro Tellado
  Ana Cabana Iglesia
 • O adolescente viril: o maurismo en Galicia, 1914-1923
  Miguel Cabo Villaverde e Antonio Míguez Macho
 • Gomá en la II República y la Guerra Civil. Acotaciones
  José Manuel Cuenca Toribio
 • Represión e corrupción. Aproximación á sociedade galega no “primeiro franquismo”
  Lourenzo Fernández Prieto
 • A encrucillada galega dos anos trinta: Igrexa, política e violencia
  Emilio Grandío Seoane
 • Unha aproximación á conformación dos poderes locais en Galicia. Arzúa entre a República e a protoinstitucionalización do réxime franquista (1931-1937)
  Daniel Lanero Táboas
 • Una aproximación a Falange en la provincia de Lugo (1936-1942)
  Pilar López Rodríguez e M.ª Jesús Baz Vicente
 • Las “Camarillas” de los reyes de España
  M. Moreno Alonso
 • Notas sobre nacionalismo e mobilización bélica na Guerra Civil Española (1936-1939)
  Xosé Manuel Núñez Seixas
 • El movimiento estudiantil universitario de Valladolid en el último decenio del franquismo
  Jesús-María Palomares Ibáñez
 • “... en este municipio no se conocía otra política que la de los bandos”. Unha aproximación ó poder local na provincia de Ourense (1917-1936)
  Xulio Prada Rodríguez
 • El estado autonómico y los nacionalismos en España
  Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
 • Interinidade e conflitividade: dinámica institucional do Concello de Lugo na Segunda República
  Antonio Somoza Cayado
 • A persecución política da muller. Lucenses detidas no cárcere provincial de Lugo (1936-1940)
  X. M. Souto
 • Reflexións ao redor do encontro entre a masonería e os movementos revolucionarios
  Alberto Valín Fernández
 • Poder e representación política en Galiza (1790-1856). Avance de investigación e algunhas premisas de partida
  Xosé R. Veiga Alonso
 • Os fusilados de Carral. De heroes españois a mártires galegos
  Ramón Villares

II. Historia dos Medios de Comunicación

 • J. E. Delmás, un empresario de la comunicación, fundador del periódico Irurac Bat y promotor del “Partido Vascongado” en 1856
  Joseba Agirreazkuenga
 • Formación y función de la opinión pública durante el reinado de Isabel II (1833-1868)
  Celso Almuiña
 • Breves apuntamentos para entender o nacemento do xornalismo en lingua propia
  Rosa Aneiros e Xosé López García
 • O progresismo provincialista galego a través de La Oliva (1856-1857)
  Justo Beramendi
 • Do posibilismo á tentación insurreccional. A prensa católica durante a Segunda República
  Jesús de Juana López e Xulio Prada Rodríguez
 • Carta de Fraga Iribarne á Conferencia Episcopal Española para mellorar a eficacia da aplicación da censura prevista na súa Lei de Prensa (28 de abril de 1967)
  Olivia Rodríguez González
 • Roberto Blanco Torres: a memoria ética de Galicia
  Andrés Torres Queiruga
 • Prensa, libros y censura en los orígenes de la España contemporánea (1814-1820)
  Juan B. Vilar
 • Despois da galaxia Gutenberg e da galaxia McLuhan
  Darío Villanueva

III. Historia cultural

 • Realidade e utopía. Ramón de la Sagra en Cuba
  Xosé Luís Barreiro Barreiro
 • Don Antonio López Ferreiro (1837-1910) y su forma de hacer historia
  Julián Barrio Barrio
 • Arístides Francisco de Lima Olimpio (o “almirantito de caoba” traído de Colombia polo capitán Francisco Iglesias Brage, veciño de Vigo)
  X. L. Franco Grande
 • Pegadas fisiocráticas na obra do ilustrado galego José Alonso López Nobal
  Pablo González Mariñas
 • Fonseca e a encomenda de Pazos de Arenteiro: evolución dunha notaría de Número e Concello de Santiago de Compostela
  María José Justo Martín
 • El Seminario de Estudos Galegos. Auge, ocaso y “continuidad”
  Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
 • Audiovisual, teatro e sociedade
  Euloxio Rodríguez Ruibal
 • San Salvador de Camanzo: historia e arte dun mosteiro esquecido
  Ramón Yzquierdo Perrín

IV. Historia social

 • Epistolario de Murguía: o libro e a escrita como categoría social
  X. L. Axeitos
 • A mantenza dos galegos
  Xavier Castro
 • Un achegamento ao protoecoloxismo do movemento anarquista en Galicia
  Francisco Díaz-Fierros Viqueira
 • La población urbana de Galicia en el siglo XIX: el ejemplo de Santiago de Compostela (1845-1877)
  Carmen Fernández Casanova e Carlos P. del Oro
 • El comercio con América, desde A Coruña y Baiona, en el siglo XVI
  Caroline Ménard
 • Cincuentenario do Congreso da Emigración
  Xosé Neira Vilas
 • Las estampas obscenas de la Rúa del Villar (1828-1833)
  Isaura Varela González

V. Historia agraria

 • Da cultura do lume á barbarie incendiaria
  Xesús Balboa López
 • Liberales y emprendedores. Los proyectos de desecación de la laguna de Antela (A Limia, Ourense), 1827-1874
  Eduardo Rico Boquete
 • O entramado comunitario do campesiñado galego de mediados do XVI a comezos do XIX
  Pegerto Saavedra

VI. Cultura e relixión

 • “Causas de descristianización del medio obrero en España”. Un informe del episcopado español de 1962
  J. Luis Mínguez Goyanes
 • Eppur si muove. Relixión, modernización e secularización na Galicia contemporánea. Logros e retos da nosa historiografía
  José Ramón Rodríguez Lago
 • A pegada relixiosa na toponimia galega. 1. Edificios relixiosos
  Antón Santamarina

VII. De lingua e literatura galega

 • Denuncia pública e autor anónimo. O diálogo dos esterqueiros (1807)
  Rosario Álvarez Blanco
 • Poemas galegos de Julio Camba cando mozo e anarquista
  Xosé María Dobarro Paz
 • A creación do Instituto da Lingua Galega en 1971 e o desencontro normativo coa Academia
  Francisco Fernández Rei
 • A defensa da lingua galega nunha institución centenaria (Real Academia Galega 2001-2007)
  Manuel González González
 • “La opinión de una mujer española acerca de la guerra actual”, en un autógrafo inédito de Emilia Parco Bazán (1898)
  José Manuel González Herrán
 • Dous rateos do século XIX do Foro do Cabido de Eirapedriña e do Foro de Camba de Framán (Bugallido, Ames)
  Ramón Lorenzo
 • Sobre notarios e uso do romanzo na Galicia de mediados do século XIII. Ao lor da data dun documento en galego do Tombo de Caaveiro
  Henrique Monteagudo
 • O teatro de Lorca e os dramaturgos galegos
  José María Paz Gago

VIII. Varia

 • Transversal. Do escudo do reino á bandeira da nación
  Xosé Barro
 • Carta a Xosé Ramón Barreiro ó lor do Sabre de Solís
  Darío Xohán Cabana
 • Historiador no mundo da cultura galega
  Francisco Fernández del Riego
 • O Pozo da Señora
  Víctor F. Freixanes
 • Xosé Ramón Barreiro Fernández
  Salvador García-Bodaño
 • Sobre as Cartas a un mozo galego
  Camilo Gonsar
 • La liberté guidant le peuple (vórtice)
  Xosé Luís Méndez Ferrín
 • Poesía e cosmovisión
  Luz Pozo Garza
 • Diálogo
  Helena Villar Janeiro
Cuberta para A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9887-000-8
Número de depósito legal (17)
C. 1089-2008
Data de publicación (01)
2008