Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'

Xesús Alonso Montero
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a
José Manuel González Herrán
Autor/a
Xulia Santiso Rolán
Autor/a
Eva Acosta
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a

Sinopse

Cuberta para Casa-Museo 'Emilia Pardo Bazán'

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9812-090-5
Número de depósito legal (17)
C. 2277-2008
Data de publicación (01)
2008