O fermoso sorriso do profeta Daniel

John Rutherford
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción como académico de honra polo excelentísimo señor don John Rutherford e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 4 de outubro de 2008 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para O fermoso sorriso do profeta Daniel

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-72-4
Número de depósito legal (17)
VG. 1116-2008
Data de publicación (01)
2008