Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 22ª ed.

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a

Sinopse

Texto íntegro das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobado pola Real Academia Galega en sesión plenaria do 12 de xullo do ano 2003.

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 22ª ed.
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-51-9
Número de depósito legal (17)
VG. 1158-2008
Data de publicación (01)
2008