A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua

Manuel Rivas
Autor/a
Xosé Luís Axeitos
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Rivas Barrós e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 12 de decembro de 2009 no Paraninfo da Universidade da Coruña.

Cuberta para A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-75-5
Número de depósito legal (17)
VG. 1409-2009
Data de publicación (01)
2009