A boca da literatura: memoria, ecoloxía, lingua

Manuel Rivas
Autor/a
Xosé Luís Axeitos
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 12 de decembro de 2009, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Manuel Rivas Barrós e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo.

Cuberta para A boca da literatura: memoria, ecoloxía, lingua
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-75-5
Número de depósito legal (17)
VG. 1409-2009
Data de publicación (01)
2009