Concepción Arenal y su apostolado

Manuel Casás Fernández
Autor/a
Félix Estrada Catoyra
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Casás Fernández e resposta do excelentísimo señor don Félix Estrada Catoyra.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 13 de marzo de 1936 no Salón de actos da Reunión de Artesáns da Coruña.

Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1936