El niño de Guzmán

Emilia Pardo Bazán
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a

Sinopse

A medida que a trama evoluciona, apréciase un contido banal no feito detonante; a superficialidade dunha clase social enfastiada, posuidora dunha riqueza ficticia, algo que os acontecementos reais colocan no seu exacto lugar. O asasinato dun dos máis brillantes políticos conservadores da historia contemporánea española trunca a acción e interrompe de maneira abrupta a novela. A intención da escritora de editar unha segunda parte nunca tivo lugar.

Cuberta para El niño de Guzmán

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-96964-51-8
Número de depósito legal (17)
C. 1604-2009
Data de publicación (01)
2009