Dicionario de pronuncia da lingua galega

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a
Xosé Luís Regueira
Coordinador/a

Sinopse

Desde que o galego ten unha presenza importante nos medios de comunicación falados, diferentes voces veñen expresando a necesidade de desenvolver un modelo estándar para a lingua falada. Por necesidade real, por prestixio ou por razóns ideolóxicas, esta demanda é secundada probablemente pola maioría dos usuarios da lingua oral en situacións de formalidade, e sobre todo no discurso público, particularmente nos medios de comunicación falados ou nas artes escénicas. Este traballo ten o obxectivo de contribuír a satisfacer esa demanda nalgunha medida.

O obxectivo xeral deste proxecto é, fornecer un modelo de pronuncia das palabras galegas para o uso público da lingua. Desta maneira, este dicionario aspira a ser un instrumento útil para os profesionais dos medios de comunicación falados, así como para actores, dobradores e ensinantes, que teñen a alta responsabilidade de facerlle chegar á sociedade galega unha pronuncia digna e aceptable da súa lingua.

Cuberta para Dicionario de pronuncia da lingua galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-77-9
Número de depósito legal (17)
C. 2831-2010
Data de publicación (01)
2010