Dicionario de pronuncia da lingua galega

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a
Xosé Luís Regueira
Coordinador/a

Sinopse

Desde que o galego ten unha presenza importante nos medios de comunicación falados, diferentes voces veñen expresando a necesidade de desenvolver un modelo estándar para a lingua falada. Por necesidade real, por prestixio ou por razóns ideolóxicas, esta demanda é secundada probablemente pola maioría dos usuarios da lingua oral en situacións de formalidade, e sobre todo no discurso público, particularmente nos medios de comunicación falados ou nas artes escénicas. Este traballo ten o obxectivo de contribuír a satisfacer esa demanda nalgunha medida.

O obxectivo xeral deste proxecto é, fornecer un modelo de pronuncia das palabras galegas para o uso público da lingua. Desta maneira, este dicionario aspira a ser un instrumento útil para os profesionais dos medios de comunicación falados, así como para actores, dobradores e ensinantes, que teñen a alta responsabilidade de facerlle chegar á sociedade galega unha pronuncia digna e aceptable da súa lingua.

Pode solicitar un exemplar gratuíto da edición impresa desta obra (con gastos de envío) por correo electrónico.

Cuberta para Dicionario de pronuncia da lingua galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-77-9
Número de depósito legal (17)
C. 2831-2010
Data de publicación (01)
2010