Contos populares e Rosalía

Bernardino Graña
Autor/a
Ramón Lorenzo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 12 de xuño de 2010, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Bernardino Graña Villar, e resposta do excelentísimo señor don Ramón Lorenzo Vázquez

Cuberta para Contos populares e Rosalía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-76-2
Número de depósito legal (17)
VG. 474-2010
Data de publicación (01)
2010