Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés

Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega
Autor/a
Jaime Gómez Márquez
Coordinador/a
Ana María Viñas Díaz
Coordinador/a
Manuel González González
Coordinador/a

Sinopse

Cuberta para Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-453-4973-1
Número de depósito legal (17)
C. 4033-2010
Data de publicación (01)
2010