Poesías

Francisco Mª de la Iglesia
Autor/a
María Rosa Saurin de la Iglesia
Editor/a literario/a

Sinopse

Recóllese por primeira vez nesta edición unha boa parte da obra poética de Francisco de la Iglesia, tanto inédita como publicada en vida do autor. Moitos dos inéditos aquí recollidos atópanse no Fondo Irmáns de la Iglesia, propiedade da Real Academia Galega, outros no Arquivo Saurin de la Iglesia. Entre eles abondan fragmentos dos derradeiros anos do poeta que, alén do seu valor literario, reflicten coidos colectivos determinantes nun intre incerto para toda España. 

Cuberta para Poesías
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 2936-2005
Data de publicación (01)
2011