A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas, Calador e o Val do Ellas: historia, breve caracterización e situación sociolingüística actual

Xosé-Henrique Costas González
Autor/a

Sinopse

Esta obra presenta o estado da cuestión da lingua nosa no exterior da autonomía compostelá. Ela invade diversos territorios metodolóxicos e foca o obxecto de estudo desde distintos puntos de vista.

O primeiro, diacrónico. Nel o autor fai historia da lingua nos espazos estremeiros, incluída a explicación máis ben difícil do galego do Val do Ellas. Desde o segundo punto de vista, sincrónico, o profesor fai exposición descritiva das falas eonaviegas, ancarás, bercianas, das Portelas e de Calabor, e das dos tres concellos do Ellas. E iso segundo a metódica da dialectoloxía e da xeografía lingüística.

Finalmente, Xosé Henrique encara con decisión a actual realidade sociolingüística do galego exterior. Coa súa obxectividade, termina por denunciar a situación de subalternidade (verdadeira persecución nalgúns casos) en que se acha a lingua e a cultura nacional na Galicia exterior.

Este libro servirá par afortalar a reivindicación do noso idioma nos territorios estremeiros e será, sen dúbida, politicamente útil.

Cuberta para A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas, Calador e o Val do Ellas: historia, breve caracterización e situación sociolingüística actual

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
978-84-87987-46-5
Número de depósito legal (17)
C. 573-2011
Data de publicación (01)
2011