Poesías galegas

Francisco Añón Paz
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Concello de Outes
Editor/a
Deputación Provincial da Coruña
Editor/a

Sinopse

O 17 de maio de 1966 a Real Academia Galega honraba a Francisco Añón, e con el a todos os outenses, co Día das Letras Galegas. Neste contexto a RAG preparou a publicación das Poesías galegas de Añón, volume que volvía poñer a disposición do pobo galego un dos seus poetas máis xenuínos e distinguidos, dándolle voz a través dos textos que escribira na lingua materna e dándolle vida nos breves ensaios que se ocuparan del ata a data. Nunha nota inicial e mais no colofón dáse conta do patrocinio do Concello de Outes, en nome de toda a veciñanza, que fixo posible a edición.

Agora, unha vez máis, o Concello de Outes, e en definitiva a súa veciñanza, volve congratularse pola estreita colaboración coa Real Academia Galega á hora de traballar con ardencia na posta en valor da nosa cultura. Sirva pois esta edición facsimilar como mostra inequívoca da común estima polo glorioso Poeta Añón.

Índice

[Presentación]
Carlos L. Crespo, Alcalde de Outes

[Presentación]
Xosé Luís Méndez Ferrín, Presidente da Real Academia Galega

Poesías galegas Francisco Añón Paz [facsímile]

 • Nota da Real Academia Galega
 • Limiar
  Xosé M.ª Álvarez Blázquez
 • Poesías galegas
 • Apéndices
  1. Añón
   V. Novo y García
  2. Francisco Añón Paz
   Uxío Carré Aldao
  3. Ensaios de phisiognomonía
   Vicente Risco
  4. Lixeira semblanza de Añón
   Antonio Villar Ponte
  5. A la Real Academia Gallega
   Fernando Martínez Morás
  6. Lembranza de Añón
   Ramón Otero Pedrayo
  7. Os derradeiros días do poeta Añón
   F. Bouza-Brey
  8. Datos para la biografía del poeta Añón
   José M.ª Álvarez Blázquez
  9. Francisco Añón
   Ricardo Carballo Calero
Cuberta para Poesías galegas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9812-182-7
Número de depósito legal (17)
C. 1597-2012
Data de publicación (01)
2012