Poesías galegas

Francisco Añón Paz
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Concello de Outes
Editor/a
Deputación Provincial da Coruña
Editor/a

Sinopse

Edición facsimilar

Cuberta para Poesías galegas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9812-182-7
Número de depósito legal (17)
C. 1597-2012
Data de publicación (01)
2012