Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística

Henrique Monteagudo
Autor/a
Rosario Álvarez Blanco
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Henrique Monteagudo e resposta da excelentísima señora dona Rosario Álvarez Blanco.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 25 de febreiro de 2012 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela.

Cuberta para Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-79-3
Número de depósito legal (17)
VG. 42-2012
Data de publicación (01)
2012