Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai

Carlos Alberto Zubillaga Barrera
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o 21 de abril de 2012 no acto da súa recepción, polo excelentísimo señor don Carlos Alberto Zubillaga Barrera e resposta do excelentísimo señor don Xosé Ramón Barreiro Fernández

Cuberta para Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-81-6
Número de depósito legal (17)
VG. 242-2012
Data de publicación (01)
2012