Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai

Carlos Alberto Zubillaga Barrera
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo excelentísimo señor don Carlos Alberto Zubillaga Barrera e resposta do excelentísimo señor don Xosé Ramón Barreiro Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 21 de abril de 2012 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-81-6
Número de depósito legal (17)
VG. 242-2012
Data de publicación (01)
2012