Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas

Xosé Fernández Ferreiro
Autor/a
Manuel Rivas
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Fernández Ferreiro e resposta do excelentísimo señor don Manuel Rivas Barrós.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 9 de marzo de 2013 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-84-7
Número de depósito legal (17)
C. 368-2013
Data de publicación (01)
2013