Demarcacións, topónimos, papeis, memoria: sobre a división e o control do territorio na Galicia moderna

Pegerto Saavedra
Autor/a
Ramón Villares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Pegerto Saavedra e resposta do excelentísimo señor don Ramón Villares.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 14 de setembro de 2013 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela.

Cuberta para Demarcacións, topónimos, papeis, memoria: sobre a división e o control do territorio na Galicia moderna
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-86-1
Número de depósito legal (17)
C. 1729-2013
Data de publicación (01)
2013