Economía, linguaxe e poder

Xaime Isla Couto
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Xaime Isla Couto.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o 29 de xaneiro de 1999 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Na presente edición reproducimos o discurso de Xaime Isla Couto segundo o mecanoscrito conservado no Arquivo da Real Academia Galega. A contestación de D. Carlos Casares non está dispoñible.

Cuberta para Economía, linguaxe e poder
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2014