Resposta ao discurso La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI)

Fernando Martínez Morás
Autor/a

Sinopse

Resposta lida no acto de recepción do ilustrísimo señor don Ángel del Castillo López polo excelentísimo señor don Fernando Martínez-Morás.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o 18 de marzo de 1927 no Salón de Actos da Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns da Coruña.

Na presente edición só ofrecemos a resposta ao discurso de ingreso de Ángel del Castillo, por non dispoñermos do texto orixinal do autor.

Cuberta para Resposta ao discurso La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2014