Resposta ao discurso La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI)

Fernando Martínez Morás
Autor/a

Sinopse

Resposta lida no acto de recepción do ilustrísimo señor don Ángel del Castillo López polo excelentísimo señor don Fernando Martínez-Morás.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o 18 de marzo de 1927 no Salón de Actos da Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns da Coruña.

Na presente edición só ofrecemos a resposta ao discurso de ingreso do Excmo Sr. D. Ángel del Castillo, por non dispoñermos do texto orixinal do autor.

Cuberta para Resposta ao discurso La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2014