La Compañía Gallega

Manuel Núñez González
Autor/a

Sinopse

Discurso de ingreso na Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Manuel Núñez González.

O acto académico de lectura do discurso recolleito no presente volume non se chegou a celebrar debido ao pasamento de Manuel Núñez González, o 14 de febreiro de 1917.

Cuberta para La Compañía Gallega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-88-5
Número de depósito legal (17)
C 1949-2013
Data de publicación (01)
2014