O sentimento liberal na Galiza

Antón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 24 de xullo de 1934 no Salón de Actos do Pazo municipal da Coruña.

Esta edición dixital realizouse co gallo do 80 aniversario do ingreso de Antón Villar Ponte na Real Academia Galega.

Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2014