O sentimento liberal na Galiza

Antón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 24 de xullo de 1934 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Antón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

Esta edición dixital realizouse co gallo do 80 aniversario do ingreso de Antón Villar Ponte na Real Academia Galega.

Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2014