Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro

Basilio Losada
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Basilio Losada Castro e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico en que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 3 de outubro de 2015 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-95-3
Número de depósito legal (17)
C. 1711-2015
Data de publicación (01)
2015