Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ricardo Carballo Calero e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 17 de maio de 1958 no Salón de Actos do Pazo Municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1959 por Ediciones Celta (Lugo).

Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015