O desastre de 1898 e os escritores galegos

Carlos Casares
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 27 de maio de 1978 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Carlos Casares Mouriño e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para O desastre de 1898 e os escritores galegos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015