O desastre de 1898 e os escritores galegos

Carlos Casares
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Carlos Casares Mouriño e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 27 de maio de 1978 no Instituto Feminino de Ourense.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para O desastre de 1898 e os escritores galegos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015