Algunhas imaxinaciós sober tesouros

Álvaro Cunqueiro
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Álvaro Cunqueiro Mora e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 21 de abril de 1963 no Salón de Actos do Seminario Conciliar de Mondoñedo.

Cuberta para Algunhas imaxinaciós sober tesouros
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015