Los músicos del Pórtico de la Gloria

Antonio Iglesias Vilarelle
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Iglesias Vilarelle e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 29 de decembro de 1951 no paraninfo do Instituto Nacional de Ensino Medio de Pontevedra.

Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1952