A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de Sempre

Marino Dónega
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 3 de novembro de 1973 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Marino Dónega Rozas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro López.

Cuberta para A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de Sempre
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015