A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de sempre

Marino Dónega
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Marino Dónega Rozas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro López.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 3 de novembro de 1973 no Salón Capitular do Pazo Municipal da Coruña.

Cuberta para A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de sempre
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015